Mind

Sinds 2017 ben ik mezelf gaan specialiseren op het gebied van coaching en begeleiding.

Met EFT practitioner en Master, NLP Practitioner en Master. Op dit moment ben ik op het eind van mijn opleiding tot Hypnotherapeut en in het najaar van 2020 volg ik de opleidingen EMDR

Hierdoor worden body en mind weer helemaal in balans gebracht. Dit kan d.m.v. gerichte, individuele coaching en gesprekken, hypnotherapie of wanneer dit nodig blijkt met lichaam-coaching in combinatie met massage.

CAT_collectief_schild_2020

Bij Fuzz-et is het mogelijk om coaching te volgen op basis van Hypnose, EFT & NLP technieken. De kosten hiervoor zijn: 

  • Sessie 60-90 minuten €75,00      (vanaf september €95,00)
  • 3 sessie €195,00                            (vanaf september €250,00)

traject

Een intake gesprek.....waarom?

Wat goed dat u deze stap gaat zetten!
De grootste drempel die u over moet is het voor uzelf erkennen dat u wel wat hulp kunt gebruiken en dat dit niet betekent dat jij als mens nu ineens faalt. Juist niet! In tegenstelling tot de rest, gaat u liever de uitdaging met uzelf aan. In plaats van dat u maar door moddert, omdat u te koppig bent om iemand in te schakelen wiens werk het is u te helpen beter te functioneren dan u ooit voor mogelijk hebt gehouden.

In de intake wordt de basis gelegd voor een efficiënt en effectief coachtraject. Efficiënt, omdat meteen helder is waaraan en hoe er gewerkt gaat worden. Effectief, omdat ook helder is of de ontwikkelvraag wel past bij de context en of de interventies van de coach aankomen.

Om dit te bereiken is het van belang dat zowel coach als gecoachte zichzelf willen en durven laten zien.

Niet vrijblijvend kennismaken

De fameuze ‘klik’ tussen mij als coach en u als gecoachte komt als het goed is tot stand, doordat de coach aansluit bij wat de gecoachte zegt en wil en zonder eigenbelang luistert naar diens verhaal. Deze aanpak zorgt er ook voor dat zowel de coach als de gecoachte zich al 100% inzetten: geen vrijblijvendheid, geen kaarten op de borst houden. Hoe weet u anders of de samenwerking wat gaat opleveren?

Helder (psychologisch) contract

U mag bij een intake gesprek ook aangeven wat u van mij verwacht. En ik zal ook aangeven wat ik van u verwacht tijdens een coach traject. Zijn er tussentijdse opdrachten of voorbereiding voor gesprekken? Wie neemt het initiatief voor het plannen van gesprekken? En wie bewaakt de kwaliteit? Dat laatste klinkt misschien gek, maar u als gecoachte bent en blijft de eigenaar van het coachtraject. Dan bent u dus ook verantwoordelijk voor het benoemen wanneer het te weinig oplevert. Als de gecoachte niet zelf de opdrachtgever is, maar bijvoorbeeld diens leidinggevende, dan bespreek ik met de gecoachte, welke vorm van voortgangsrapportage er is. En of er nog een eindgesprek met de opdrachtgever is.

Wat is de achtergrond en ambitie?

Iemands achtergrond en ambitie vertellen veel over iemands drijfveren en motivatie voor de coaching vraag. Wanneer die ambitie niet helder is, of heel wisselend, dan zullen we daar wat verder op in gaan.

Schets van de collega’s, de leidinggevende, eventueel klanten en de functie
Het systeemdenken leert dat ontwikkelvragen nooit los staan van hun omgeving. Simpel gezegd, elke actie heeft niet alleen met de gecoachte te maken, maar is ook een reactie op de omgeving. Een eventuele intake met de gecoachte en b.v. de leidinggevende samen, kan daarom veel toevoegen. Hoe reageren ze op elkaar? Is er helderheid over het functioneren, is er vertrouwen?

UW PRIVACY

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts. Wij doen ons best om uw privacy te waarborgen.

Dit betekent onder meer dat Fuzz-et Mind zorgvuldig omgaat met uw persoonlijke en medische gegevens, er voor zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens Als uw behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier.  Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden: Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar.  Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming. Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid. Of voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.

Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik of mijn administrateur, een factuur kan opstellen.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen. Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 15 jaar bewaard.